Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Natuurbelevingscentrum ‘Buiten’ gaat niet door.

Bij de Raad van State hebben tegenstanders van Residentie de Meeris gelijk gekregen. Het nieuwe centrum zou heel dicht op het appartementencomplex komen te staan en de activiteiten van het natuurbelevingscentrum waren uitgebreid om meer gasten en dus meer omzet te verkrijgen. Maar dat zou ook veel meer overlast geven.Indertijd waren ZW14 en GL tegen vaststelling van het bestemmingsplan om bovenstaande redenen. De tegenstanders hebben nu hun gelijk aangetoond. Lees het artikel in De Schakel: https://www.weekbladdeschakel.nl/reader/74898/1637220/natuurbelevingscentrum-buiten-waalre

Verder lezen

Oproep aan ondernemers in Waalre

Lees onze open brief aan het Overlegplatform Economische zaken in Waalre om mee te helpen ons buitengebied mooi te houden. Hoe? Door te zorgen dat op alle bedrijfsdaken in Waalre zonnepanelen liggen. Ook Waalre moet in 2030 een groot deel van de lokaal benodigde energie lokaal opwekken. Daarvoor is de zogenaamde Regionale Energie Strategie opgesteld. Voor Waalre betekent het dat er windenergie en zonne-energie opgewekt dient te worden. Nu wordt er nog gedacht aan de aanleg van zonneparken. Maar waarom niet eerst alle daken benutten? Vandaag 12 april 2021 vergadert het Overlegplatform Economische zaken over de brief. Lees meer

Verder lezen

Hogere WOZ-waarden door snelfietspad en nieuwe N69

Leuk om te lezen dat het snelfietspad van Valkenswaard naar Eindhoven en de aanleg van de nieuwe Westparallel ter vervanging van de huidige N69 een grote rol spelen in de sterk gestegen huizenprijs van Valkenswaard. Zie het ED van 22 maart 2021:Brabantse huizenprijzen sterkst gestegen in Valkenswaard | Valkenswaard, Waalre | ed.nl Jarenlang heeft partijvoorzitter Nan Zevenhek gestreden voor aanleg van het snelfietspad en samen met vele anderen voor de aanleg van de Westparallel. Nu al vertaalt dit zich in hogere huizenprijzen, omdat het gewoon fijner wonen is in Valkenswaard. Ook langs de huidige N69 in Waalre wordt geadverteerd bij

Verder lezen

Geen reclame voor de gemeenteraad

Op 30 maart 2021 vergaderde de gemeenteraad van pakweg half 8 ’s avonds tot na 11 uur, vrijwel over 1 onderwerp: de herontwikkeling van winkelcentrum De Voldijn. Zie de stukken hier. bij agendapunt 12.Twee weken eerder was het toen ook al geamendeerde voorstel bijna aangenomen, maar toen staakten te stemmen. Daarom begon op 30 maart de beraadslaging opnieuw. Vier partijen wilde perse doordrukken dat het parkeerterrein in gemeentelijke handen bleef. Dit zou voor de gemeente extra kosten met zich meebrengen van ca. 400.000 Euro. Waaruit dat betaald moest worden gaven de partijen niet aan. De wethouder Financiën waarschuwde dat Waalre

Verder lezen

Eerst controleren, dan stemmen op 15, 16 of 17 maart!

Tijdens verkiezingscampagnes beloven politieke partijen heel veel. Maar wat maken ze daar van waar?Controleer zelf het Partijgedrag, ofwel hoe partijen in de Tweede Kamer gestemd hebben over diverse Moties. Ga naar www.partijgedrag.nl. Een waarschuwing hierbij: soms worden bewust ‘overbodige’ moties of amendementen ingediend, die om die reden dan niet gesteund worden door andere politieke partijen. Verder zijn er natuurlijk allerlei stemwijzers over de beloftes die in de partijprogramma’s staan: www.kieskompas.nl met ook een PopulismeMeter en de StemWijzer Tweede Kamerverkiezingen 2021 Kijk ook eens op de websites van de lokale landelijke politieke partijen in Waalre.

Verder lezen

Politiek is te belangrijk om aan anderen over te laten…

Van de website van de gemeente Waalre:Speel je wel eens met de gedachte politiek actief te worden? Bijvoorbeeld als raadslid? Schrijf je dan in voor de cursus Politiek Actief.Op woensdag 21 april 2021 start de cursus Politiek Actief in Waalre. In vijf bijeenkomsten vergroot je je algemene kennis over de lokale democratie en maak van dichtbij kennis met de Waalrese politiek. De cursus wordt verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat in samenwerking met de griffie van de gemeenteraad van Waalre. De cursus wordt, als de coronasituatie het toelaat, gehouden in het Huis van Waalre. Lees meer

Verder lezen

Doe mee met de volgende stap in het opstellen van de Omgevingsvisie!

In 2020 hebben inwoners en ondernemers meegedacht over de omgevingsvisie voor Waalre. Dit heeft geleid tot de Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes omgevingsvisie Waalre. Deze notitie is op 23 februari jl. door de gemeenteraad vastgesteld en vormt 75% van de omgevingsvisie. Doe-atelier 18 maart. De gemeente Waalre nodigt u van harte uit voor een het volgende (online) atelier op donderdag 18 maart. Voor dit atelier worden naast inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen ook gemeenteraadsleden en regionale partners uitgenodigd. Samen met elkaar gaan we actief in gesprek over hoe we samen de kernopgaven en strategische keuzes gaan realiseren. Wat zijn de

Verder lezen

Cultuurmoties aangenomen!

In de raadsvergadering van 23 februari j.l. zijn verschillende moties m.b.t. Cultuur aangenomen. Ook heeft de wethouder aan ZW14 toezeggingen gedaan, zodanig dat een eigen motie overbodig zou worden. De kern van deze motie was: …. vooruitlopend op de totstandkoming van dat nieuwe beleid een inventarisatie te plegen onder de Waalrese scholen , welke bereid zijn om onder de condities en subsidievoorwaarden van de cultuurloper te participeren. De inventarisatie te laten verrichten door een externe deskundige met kennis van culturele veld Bij voorkeur ervaren met de implementatie van een dergelijk project in het basisonderwijs , op de hoogte van de

Verder lezen

Vanavond vaststelling Kernopgave & Strategische Keuzes voor de omgevingsvisie Waalre

Veel inwoners hebben gereageerd op de onderdelen voor de opwekking van duurzame energie, namelijk zoekgebieden voor grootschalige zon- en windenergieprojecten. Zie bijgevoegd kaart.Lees meer over ons Amendement dat ZW14 samen met AWB en GL zal indienen. De raadsvergadering is vanuit huis te volgen of terug te kijken.Zojuist werd bekend dat de gemeenteraad ons Amendement unaniem heeft aangenomen. Dit betekent dat Waalre samen met inwoners en ondernemers kan zoeken naar mogelijkheden om te voldoen aan het opwekken van duurzame energie op manieren die het buitengebied veel minder aantasten. Bron: Notitie Kernopgave & Strategische Keuzes omgevingsvisie Waalre’’ zoals voorligt  bij agendapunt 8 van de raadsvergadering van 23 februari 2021 Vergadering – Gemeente Waalre

Verder lezen