‘Ze horen het wel als het definitief uitgevoerd gaat worden’

Dat is de kern van het antwoord van de gemeente -verantwoordelijk CDA wethouder van Holstein- op onze vragen over de voorgenomen afsluiting van de Ansbalduslaan. Dat is dus de ‘participatie’ van dit College.Dat blijkt o.a. uit antwoord op de vraag 4b. :

4b.Worden de bewoners van de straten die met extra verkeer belast worden of anderszins negatieve gevolgen ondervinden van de geplande maatregelen actief hierover geïnformeerd? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie vraag 4a. Op het moment dat er definitief uitgevoerd gaat worden, krijgen de bewoners daarvan uiteraard bericht.  
(redactie: bij vraag 4a wordt verwezen naar de website www.duurzaamdoorwaalre.nl waar niets op te vinden is en een eenmalige openbare informatieavond)

Lees alle antwoorden hier.http://zw14.nl/bewoners-die-nadelen-ondervinden-krijgen-pas-bij-realisatie-bericht-van-de-gemeente/