Dinsdag 21 mei 2019 vergadert de gemeenteraad over verkeersmaatregelen Waalre-Dorp en kiezersbedrog

Om 19.30 uur is er een raadsvergadering waarbij ZW14 een aantal brieven van inwoners over de verkeersproblematiek heeft geagendeerd. Lees hier de stukken.

Aansluitend is de ‘Oordeelsvormende vergadering, waarbij de voorstellen van de CDA Wethouder van Holstein worden behandeld. De stukken staan hier.

De raadsleden en fractieondersteuners van ZW14 hebben veel contact met bezorgde inwoners over dit onderwerp. ZW14 heeft herhaaldelijk haar ongenoegen geuit over de slechte communicatie naar en met inwoners en over de voorgestelde maatregelen zelf. Kijk op deze website onder het tabblad ‘Afsluiten straten ongewenst’. Ook is ze nagegaan wat coalitiepartijen AWB-VVD en CDA beloofd hebben aan hun kiezers: de voorstellen waar nu een oordeel over gegeven moet worden, staan hier haaks op! Kiezersbedrog?