Niet eens met een besluit van de gemeente?

Burgers kunnen bezwaar en beroep aantekenen tegen een besluit van de gemeente. Dat moet binnen 6 weken nadat het besluit genomen is, worden ingediend bij de gemeente. Hier staat een link naar de website van de overheid hoe u dat doet: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid

Ook tegen een Verkeersbesluit kunt u bezwaar maken. Verkeersbesluiten moeten openbaar gepubliceerd worden, bijvoorbeeld als een weg wordt afgesloten, er eenrichtingsverkeer komt etc. Binnen 6 weken nadat het besluit genomen is, moet u uw bezwaar indienen. Hoe u dat doet staat bij de bekendmaking. In Waalre staan de Verkeersbesluiten in De Schakel.
Let op: ook in vakantietijd worden Verkeersbesluiten genomen. Ondanks bezwaren kan toch uitvoering van het besluit plaatsvinden, tenzij de bezwaarmaker een voorlopige voorziening aanvraagt.

Op https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen.html staan de officiele bekendmakingen van de gemeente Waalre, waaronder Verkeersbesluiten.