Waarom is de ‘actieve informatieplicht’ zo belangrijk voor raadsleden?

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers die op allerlei manieren informatie krijgen van mensen in hun omgeving, organisaties, kranten etc. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders om raadsleden van aanvullende informatie te voorzien. Dit ter voorbereiding van besluiten die een raadslid moet nemen of die op een andere manier van belang is. Die informatie moet tijdig, juist en volledig beschikbaar zijn. Dat heet in bestuurlijke termen: ‘actieve informatieplicht’. Raadsleden moeten er dus op kunnen vertrouwen dat wethouders hen goed informeren. Raadsleden weten immers niet wat ze niet weten. Ook is het van belang dat het openbare informatie is, zodat raadsleden het met hun achterban kunnen delen en zich goed een mening kunnen vormen. De wethouder is ervoor verantwoordelijk dat de gemeenteraad op de juiste gronden besluiten kan nemen, tijdig kan reageren, maar ook kan controleren of de informatie van een voorstel juist is. Allemaal om te waarborgen dat het algemeen belang gediend wordt en consequenties van besluiten nu en straks bekend zijn. Menig wethouder is weggestuurd door de gemeenteraad omdat hij/zij niet voldeed aan de actieve informatieplicht: de gemeenteraad voelde zich op het verkeerde been gezet,  kon niet tijdig meedenken of zelfs meebeslissen over een onderwerp waarvan duidelijk was dat de gemeenteraad daar groot belang aan zou hechten. Sommige besluiten kunnen echter -ook al is een wethouder weggestuurd- niet teruggedraaid worden.
Daarom hebben raadsleden zelf ook een verantwoordelijkheid, de zogeheten controlerende taak. Zeker bij verstrekkende besluiten moeten raadsleden altijd zorgen dat ze onafhankelijk van het College informatie vergaren. Bijvoorbeeld of het proces dat geleid heeft tot het voorstel goed is verlopen. Of alle belangen daarin meegewogen zijn, of belanghebbenden gehoord zijn, of de informatie correct is etc. Voor een goed besluit is het belangrijk om juist te luisteren naar de grootste tegenstander(s). Hun kennis en ervaring is nodig om het besluit te verbeteren. Of anders goed onderbouwd te weerleggen. Die controlerende taak is hard werken voor raadsleden, maar daarvoor heeft u ze gekozen en mogen ze zich volksvertegenwoordiger noemen en kunt u ze erop aanspreken!