Geen (mooie) woorden maar (echte) daden!

”Bovendien voelen inwoners zich tijdens raadsvergaderingen niet gehoord.’ Een van de passages uit het onderzoeksrapport van de Rekenkamer over de gemeenteraad van Waalre. Fracties willen er graag iets aan doen, maar een grote kans hadden ze die avond in de raadsvergadering van 17 september 2019 al laten liggen. Geen enkele fractie reageerde toen n.a.v. de vragen van ZW14 over de wijze van evaluatie van de omstreden verkeersmaatregelen Waalre-Dorp bleek dat het College indieners van bezwaren niet zal betrekken bij de evaluatie… http://zw14.nl/geen-reactie-op-ontbreken-echte-evaluatie-verkeersmaatregelen-waalre-dorp/