Vragen nav hoorzitting verkeersmaatregelen Waalre-Dorp

Op 6 november 2019 was de hoorzitting waarbij 21 bezwaarmakers tegen de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp een extra toelichting konden geven op hun bezwaar. ZW14 zat erbij om mee te luisteren. Helaas zijn de geschreven reacties op de bezwaren niet (meer) openbaar. ZW14 heeft ze wel ingezien en in de raadsvergadering van 12 november 2019 er vragen over gesteld. Zie de bijlage bij dit bericht.
U kunt de audioband afluisteren naar de reactie van de wethouder (op 18 november 2019 is de audioband helaas nog niet beschikbaar….) Belangrijk is dat er pas na een ‘gewenningsperiode’ van 4 maanden tot een half jaar een evaluatie plaatsvindt. Samen met de gemeenteraad. Als u veel bezwaren heeft tegen de genomen maatregelen, of het juist fantastisch vindt, geeft dit dan vooral schriftelijk of per mail (bij voorkeur met een kopie ‘aan de gemeenteraad’ griffie @ waalre . nl ) door aan de gemeente.