Antwoord van Enexis en het experiment met ‘wijkies’

Het aantal zonnepanelen in Waalre neemt flink toe. Een positieve ontwikkeling, die echter ook voor (nog) niet verwachte effecten zorgt. Zo was terugleveren in een deel van de zomer overdag niet mogelijk. Dit probleem is gemeld bij de gemeente, de leverancier van zonnepanelen en bij netbeheerder Enexis. Nu zijn er antwoorden binnen van Enexis. Lees hier meer.

Een interessant experiment in Arnhem is dat met zogenaamde ‘Wijkies’ (een soort lokale munt) geprobeerd wordt om de lokaal opgewekte energie ook direct lokaal te gebruiken. Zie de volgende links:

https://wijkie.com/ en https://mijnspijkerkwartier.nl/berichten/doe-je-mee-met-wijkie-in-het-spijkerkwartier

Dus zonder moeilijke of dure infrastructuur, Omdat op deze manier grote investeringen in het netwerk of opslagcapaciteit voorkomen worden, stelt de netbeheerder geld beschikbaar om die Wijkies mogelijk te maken. ZW14 volgt dit experiment met grote aandacht! Ook omdat het de ‘energiearmoede’ van huishouden voor een deel kan oplossen, omdat er goedkoper energie ingekocht kan worden. Hierbij links naar de Wijkies: