Over nevenfuncties en neveninkomsten

Momenteel is er veel aandacht voor de inkomsten van bestuurders. In de Staatscourant kunt u lezen wat globaal de bezoldiging is van onze burgemeester en wethouders, gebaseerd op ca. 17.000 inwoners: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-48346.html

Recent attendeerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties raadsleden op hun verantwoordelijkheid om eens per jaar nevenfuncties en neveninkomsten van het College te bespreken. Lees onze vragen hierover aan het College