Grote verdeeldheid over maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp

Zoals u misschien zelf ook gemerkt heeft, is er grote verdeeldheid bij inwoners over de maatregelen die genomen zijn tegen sluipverkeer Waalre Dorp. Normaal gesproken krijgt de gemeenteraad weinig tot geen brieven als u het ergens niet mee eens bent, laat staan dat u brieven stuurt als u iets juist heel goed vindt. Nu komen er in grote getale reacties binnen. Ook was er een ongekend groot aantal bezwaarschriften ingediend en schrijven mensen zelfs brieven in De Schakel erover. Nu is het natuurlijk geen wedstrijdje wie de meeste gewenste reacties krijgt, maar gaat het om de inhoud: wat is het onderliggende probleem, ofwel wat is het echte probleem wat opgelost moet worden en is de gekozen oplossing de juiste. Of is het misschien mogelijk als je goed luistert om iets heel anders te doen. Het verkeersdossier loopt al meer dan 40 jaar. Over 2 jaar ligt er eindelijk een nieuwe weg, die het vele doorgaande verkeer uit ons dorp moet weren. Maar helemaal weg gaat het zeker niet. Al is het alleen al, omdat Waalre gewoon een mooi dorp is om doorheen te rijden en even tussendoor een boodschap te doen. Soms blijft het gewoon de snelste weg…
Toch zijn uw vele brieven heel waardevol en ZW14 vindt ook dat de gemeenteraad hier iets mee moet doen. U schrijft heel veel, kunnen we daar niet meer mee, dan ‘wachten op de wethouder’. Om te beginnen hebben we zelf alle schriftelijke reacties die bij ons bekend zijn geïnventariseerd en letterlijk op de kaart gezet. Kijk niet alleen naar de kaart, maar lees ook eens de vele reacties zelf. We hebben het u gemakkelijk gemaakt door in het Excel bestand een link naar de openbare stukken op te nemen.