Er is altijd een nieuw begin

Het is nog te vroeg om vast te stellen dat we het ergste achter de rug hebben, maar op basis van de RIVM cijfers lijkt het aantal ziektegevallen over zijn top heen te zijn. De lockdown is enigszins verlicht, maar een hervatting van het gewone leven van voor het coronavirus is nog niet in beeld. De vraag is gerechtvaardigd of het gewone leven van toen weer zo opgepakt kan worden.

Behalve het persoonlijke leed dat het virus heeft veroorzaakt, zijn er ook afgeleide gevolgen voor de samenleving. In welke omvang en met welke consequenties is voor een groot deel nog moeilijk in te  schatten. Een grotere behoefte aan zorg. Een toename van de werkloosheid. Waalre heeft een relatief hoog aantal ZZP’ers onder zijn beroepsbevolking: welk deel daarvan kan zijn werkzaamheden blijven voortzetten? Sluiting van ondernemingen door het uitvallen van de vraag. Financiële problemen bij verenigingen en wijkcentra door het verbod op samenkomen en daarmee het missen van aanvullende inkomsten. Het wegvallen van toegezegde sponsorgelden van lokale ondernemers voor evenementen. Kortom: hoe ziet onze samenleving er straks uit?

Regeren is vooruitzien.
Daarom is het belangrijk om nu al na te denken over het Waalre ná de Coronacrisis. Daarom is het belangrijk om gezamenlijk van gedachten te wisselen met de inwoners van onze gemeente. Gezámenlijk en niet steeds als coalitie tegenover oppositie met een meerderheid van slechts één stem. Wat kan en moet in Waalre.

ZW14 pleit voor een soort ‘zakenkabinet’ op gemeentelijk niveau waarbij raadsbreed kritisch gekeken wordt naar raadsvoorstellen en reeds genomen besluiten. Oplossingen die door de veranderde maatschappelijke situatie in een ander licht komen staan. Gebruik daarbij vooral de denkkracht van inwoners van Waalre!

Ter voorbereiding onderzoekt ZW14 zelf welke besluiten mogelijk aangepast en goedkoper uitgevoerd kunnen worden of uitgesteld. Wilt u ook meedenken? Laat een bericht achter op onze facebookpagina Fractie Zelfstandig Waalre, mail naar fractieZW14@gmail.com of neem contact op met een van de andere politieke partijen in Waalre!

Gerard J.J. Lammers en Bert A.J. Links