Solidariteit is zo min mogelijk rioolcapaciteit gebruiken

Op 26 juni j.l. was er een grote regenbui in Waalre van het type T=100. D.w.z. dat de kans van voorkomen eenmaal in de 100 jaar is (maar best al volgende maand weer kan plaatsvinden). De norm voor het ontwerp van het riool is T=2:

Uit het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan:
De gehanteerde norm voor het riool is eenmaal per twee jaar (T=2), een landelijk veel gebruikte norm. In de praktijk kan het dus voorkomen dat er (verdund riool-)water op straat komt te staan. Zo lang dit tussen de trottoirbanden blijft staan en na enige tijd weer is weggetrokken, wordt dit als overlast beschreven. Indien er (verdund riool-)water in woningen of bedrijfspanden komt te staan wordt dit als schade ervaren. Indien in de praktijk schade ontstaat aan eigendommen, wordt door de gemeente onderzocht of adequate maatregelen te treffen zijn. Indien er vaker water op straat blijft staan dan de theoretische norm, is dit geen aanleiding om (direct) in te grijpen. Nadat er verdund afvalwater op straat heeft gestaan, zal de straat worden geveegd om eventuele achtergebleven vervuiling weg te halen.

Omdat er steeds meer zware regenbuien komen zal het steeds vaker voorkomen dat de intensiteit te groot is voor het riool. Zeker bij een Gemengd Stelsel (dat is een riool die zowel regenwater als vuil water afvoert) betekent dit een risico dat er vervuild water (met toiletpapier e.d.) op straat of nog erger huizen binnenstroomt. Lager gelegen huizen hebben hier in de toekomst steeds vaker last van. Een groter riool aanleggen is onbetaalbaar. Laten we daarom de beschikbare rioolcapaciteit zo effectief mogelijk te gebruiken….
SOLIDARITEIT is om zo min mogelijk regenwater door het riool af te voeren, als dat echt niet lokaal opgeslagen kan worden. SOLIDARITEIT is dus bijvoorbeeld zorgen dat de grote regenton leeg is aan het begin van een grote regenbui. Of bijvoorbeeld dat regenwater zoveel mogelijk lokaal infiltreert. Veel huizen in Waalre staan hoger en ook nog op goed doorlaatbare grond. SOLIDARITEIT is als deze huizen voor het regenwater geen gebruik meer maken van het gemengde riool. Ook voor de aanvulling van het grondwater is dit belangrijk.

Lees ook onze vragen over de wateroverlast en een samenvatting van de antwoorden van de wethouder.