Wethouders niet weggestuurd

Op 20 augustus j.l. is er een besloten raadsvergadering geweest waarvan de inhoud niet openbaar is. Op 24 augustus j.l. heeft de gemeenteraad met 13 stemmen voor en 3 tegen (van CDA en Aalst Waalre belang) een motie van Afkeuring aangenomen. Wel is unaniem ingestemd met een onderzoek.
Een motie van wantrouwen zal in een volgende raadsvergadering opnieuw behandeld worden, omdat er evenveel raadsleden voor (oppositie) als tegen (coalitie) waren….
Ook is de geheimhouding van een aantal brieven van het College niet bekrachtigd.
U kunt de hele vergadering terugkijken via de Videotulen:
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/c7eae1c1-78da-4e3f-bc5d-214b26111a9a

Het tijdschrift Binnenlands Bestuur beschrijft helder de avond:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/raad-waalre-parkeert-bestuurscrisis.14299131.lynkx

Lees ook over het op staande voet ontslaan van een medewerker:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/waalrese-ambtenaar-na-onthulling-ontslagen.14285399.lynkx

ZW14 doet zelf onderzoek in openbare stukken of te achterhalen is wat er gebeurd is. Meer info volgt.