Bestuurscrisis Waalre: de onderste steen moet boven!

Op 24 augustus werd er een raadsvergadering gehouden over de bestuurscrisis. Van deze vergadering staat er een besluitenlijst bij de stukken (te vinden bij de raadsvergadering van 20 augustus…), maar het is met recht een besluitenlijst. Want naast eventuele stemverklaringen, staat er alleen in welke moties en eventuele amendementen zijn ingediend, teruggetrokken, aangenomen etc.

Over betogen die gehouden zijn op 24 augustus n.a.v. de bestuurscrisis of uitspraken die gedaan zijn staat niets. Zowel de burgemeester als één van de wethouders (namens alle wethouders) hebben een betoog gehouden en woordvoerders van alle fracties ook, maar er staat niets over in het ‘verslag’. Deze betogen zijn ook niet digitaal toegevoegd. Ook relevante uitspraken die gedaan  zijn tijdens het debat staan niet in de besluitenlijst.
Als u wil weten wat er wel gezegd is, moet u de videotulen afluisteren. Die geven wel natuurlijk een volledig beeld, maar het afluisteren kost heel veel tijd.
NB. Vroeger werd er wel een leesbaar verslag gemaakt met relevante uitspraken, toezeggingen etc., zodat u vrij gemakkelijk op woorden kon zoeken. Of er gewoon snel doorheen lezen. Nu zult u de hele vergadering moeten uitzitten. Deze duurde van 19.30 uur tot 00.40 uur. Afgezien van een aantal schorsingen.

ZW14 had er zelf behoefte aan de belangrijkste uitspraken op een rijtje te zetten. Lees onze impressie.

Tot slot, de geheimhouding ex art. 25 lid 2 Gemeentewet op de Raadsinformatiebrieven die het college op 11 augustus (over het opzeggen van het vertrouwen in de burgemeester op 10 juli) en 13 augustus jl. (n.a.v. een mail van de medewerker tegen wie het kort geding was aangespannen) aan de raad heeft gestuurd, zijn niet bekrachtigd door de gemeenteraad. Ze staan in de rubriek Raadsinformatiebrieven op de webpagina ‘raadsinformatie’.

NB. Het is nu 20 september 2020 en tot op heden hebben de wethouders nog geen verklaring in het openbaar gegeven over hun handelen m.b.t. de burgemeester.