De 4 wethouders van Waalre treden ook af

Aan het eind van de dag (op 1 oktober) werd bekend dat ook de 4 wethouders van Waalre aftreden. (Zie website gemeente Waalre). Gisteren maakte Jan Brenninkmeijer al bekend dat hij per 12 januari 2021 stopt als burgemeester van Waalre (lees meer). De 4 wethouders (AWB, VVD, CDA) hadden geen vertrouwen meer in hem en hebben via de Vertrouwenscommissie geprobeerd zijn herbenoeming tegen te houden. Leden van de Vertrouwenscommissie mogen echter niets vertellen, op straffe van een hoge boete of 1 jaar gevangenis). Toch kwam het aan het licht in een rechtszaak tegen een ambtenaar van de gemeente. (lees meer). Vandaag werd bekend dat de rechter heeft geoordeeld dat de betrokken ambtenaar toegang dient te krijgen tot bewijsstukken waarmee zij getuigenverklaringen van ambtenaren en wethouders kan ontkrachten. Mogelijk komt het niet zover, maar wordt er een schikking getroffen. En mogelijk ook eerherstel voor de betrokken ambtenaar. Tijdens de rechtszitting op 17 september was deze zeer aangeslagen en ziek van de situatie.

Nu nog schoon schip maken: want wie was nog meer op de hoogte van de plannen van de wethouders en heeft hier niets mee gedaan op momenten dat het kon en moest. Ook dat gedrag is onacceptabel en past niet bij een openbaar bestuur en een gewenste bestuurscultuur in Waalre. Voorkomen moet worden dat mensen chantabel zijn vanwege verzwijgen van zaken. Ook voor raadsleden geldt dit: zij dienen zonder last of ruggespraak beslissingen te kunnen nemen en mogen niet chantabel zijn. Inwoners moeten hen kunnen vertrouwen.