Planologisch voordeel verevenen…

Is dat mogelijk in Waalre? Bijvoorbeeld als een stuk grond dat eerst als bestemming ‘landbouwgrond’ had, omgezet wordt naar ‘tuinen’, dat veel meer opbrengt per vierkante meter. Belangrijk bij de uitvoering van het bestemmingsplan Oliemolen. Lees meer