Actie aanwonenden cruciaal

Dankzij het groot aantal bezwaarschriften dat aanwonenden van de Traverse naar de gemeenteraad stuurden en inwoners die belden met politici krijgt ‘leefbaarheid’ van de Traverse de prioriteit die het verdient.

Alleen CDA en AWB vonden dat duurzaamheid belangrijker was dan leefbaarheid en ‘er al goed was geluisterd naar inwoners’. Een triest en weinig inwonersvriendelijk standpunt: de jarenlange actie (meer dan 40 jaar!) van veel aanwonenden, maar ook politici was juist ingegeven door het grote probleem van de leefbaarheid: geluidsoverlast, onveiligheid, vieze lucht, trillingen etc. Dat was de reden dat velen jarenlang actie voerden om de doorgaande weg uit het dorp te krijgen. De Westparallel maakt het mogelijk om die wegen anders in te richten. Nu zou plotseling duurzaamheid van de verharding (een heel klein onderdeel van het geheel) en de beeldkwaliteit hogere prioriteit krijgen? CDA en AWB vonden het opnieuw bekijken van de verharding van de Traverse niet nodig.

Onbegrijpelijk. Dat was de terechte mening van velen. Vele bezwaarschriften, telefoontjes en overleg tussen fracties hebben gisteravond (15 december 2020) in de gemeenteraad van Waalre geresulteerd in een uitspraak van de gemeenteraad dat een meerderheid vond dat leefbaarheid een hogere prioriteit moest hebben dan ‘beeldkwaliteit’ (want dat is ook nog subjectief). Pffffff.
De wethouder gaat in overleg met de inwoners en zal in januari met zijn bevindingen en een nieuwe voorstel naar de gemeenteraad terugkomen. Opvallend: daarna draaide het CDA en AWB volledig om en vonden het plotseling ook een goed idee. Dat is politiek….

Wordt vervolgd, maar nu eerst iets voor mezelf doen en de kerstboom optuigen.