Doe mee met de volgende stap in het opstellen van de Omgevingsvisie!

In 2020 hebben inwoners en ondernemers meegedacht over de omgevingsvisie voor Waalre. Dit heeft geleid tot de Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes omgevingsvisie Waalre. Deze notitie is op 23 februari jl. door de gemeenteraad vastgesteld en vormt 75% van de omgevingsvisie. Doe-atelier 18 maart. De gemeente Waalre nodigt u van harte uit voor een het volgende (online) atelier op donderdag 18 maart. Voor dit atelier worden naast inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen ook gemeenteraadsleden en regionale partners uitgenodigd. Samen met elkaar gaan we actief in gesprek over hoe we samen de kernopgaven en strategische keuzes gaan realiseren. Wat zijn de opgaven? Wat betekenen ze? En hoe en wanneer worden ze concreet uitgewerkt?
Wanneer? Donderdag 18 maart 2021
Hoe laat? 19.30 tot 21.00 uur
Waar? Online met inloop vanaf 19.20 uur
U kunt zich al aanmelden voor dit atelier door een mail te sturen aan omgevingsvisie@waalre.nl

Zie ook https://www.waalre.nl/omgevingsvisie