Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Niet op feiten gebaseerd

Dat zijn de uitspraken van de voormalige coalitiepartij Aalst Waalre Belang. In haar persbericht schrijft ze ‘dat het werken van de wethouders onmogelijk was gemaakt door de oppositiepartijen’. Als dit hun conclusie is over de oorzaak van de bestuurscrisis, dan hebben ze het niet begrepen. Terwijl de voormalige oppositiepartijen -maar ook onze inwoners- met een groot aantal vragen (blijven) zitten over hetgeen de wethouders gedaan hebben. Ze stellen deze vragen echter niet om een nieuw begin mogelijk te maken….Weer een trieste dag voor de politiek in Waalre….

Verder lezen

De 4 wethouders van Waalre treden ook af

Aan het eind van de dag (op 1 oktober) werd bekend dat ook de 4 wethouders van Waalre aftreden. (Zie website gemeente Waalre). Gisteren maakte Jan Brenninkmeijer al bekend dat hij per 12 januari 2021 stopt als burgemeester van Waalre (lees meer). De 4 wethouders (AWB, VVD, CDA) hadden geen vertrouwen meer in hem en hebben via de Vertrouwenscommissie geprobeerd zijn herbenoeming tegen te houden. Leden van de Vertrouwenscommissie mogen echter niets vertellen, op straffe van een hoge boete of 1 jaar gevangenis). Toch kwam het aan het licht in een rechtszaak tegen een ambtenaar van de gemeente. (lees meer).

Verder lezen

Wederom een trieste dag voor Waalre

Vandaag maakte burgemeester Brenninkmeijer bekend dat hij zijn ontslag per 12 januari 2021 heeft ingediend.Het is een voorlopig triest hoogtepunt als gevolg op de actie van de 4 wethouders om het vertrouwen in hem op te zeggen. Dat kwam aan het licht toen een ambtenaar voor de rechter moest uitleggen waarom ze ontslagen was. ZW14 bedankt burgemeester Brenninkmeiijer voor zijn inzet voor Waalre, voor velen een gewaardeerd burgemeester. Door Waalres belang boven eigen belang te stellen is hij HET voorbeeld voor de vier wethouders. Met zijn vertrek is de crisis niet opgelost. Lees meer

Verder lezen

Bestuurscrisis Waalre: de onderste steen moet boven!

Op 24 augustus werd er een raadsvergadering gehouden over de bestuurscrisis. Van deze vergadering staat er een besluitenlijst bij de stukken (te vinden bij de raadsvergadering van 20 augustus…), maar het is met recht een besluitenlijst. Want naast eventuele stemverklaringen, staat er alleen in welke moties en eventuele amendementen zijn ingediend, teruggetrokken, aangenomen etc. Over betogen die gehouden zijn op 24 augustus n.a.v. de bestuurscrisis of uitspraken die gedaan zijn staat niets. Zowel de burgemeester als één van de wethouders (namens alle wethouders) hebben een betoog gehouden en woordvoerders van alle fracties ook, maar er staat niets over in het

Verder lezen

Vragen over verkeer rond Gezondheidscentrum Waalre

Ondanks de bestuurscrisis moet besluitvorming over een aantal onderwerpen doorgaan. Vanavond 1 september 2020 staat o.a. het bestemmingsplan voor het Gezondheidscentrum Waalre op de agenda. Volg de vergadering via een link naar de Videotulen vanuit huis: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/41ce56ad-4ca2-4fa3-8059-c2607b469cda In het Gezondheidscentrum (dat ligt tussen de basisschool De Wilderen en de tennisbanen in) gaan een aantal huisartsen uit Waalre samenwerken en er komt ook een apotheek in.Ter voorbereiding van de bespreking, voor een effectieve vergadering, heeft ZW14 technische vragen ingestuurd. Lees meer

Verder lezen

Wethouders niet weggestuurd

Op 20 augustus j.l. is er een besloten raadsvergadering geweest waarvan de inhoud niet openbaar is. Op 24 augustus j.l. heeft de gemeenteraad met 13 stemmen voor en 3 tegen (van CDA en Aalst Waalre belang) een motie van Afkeuring aangenomen. Wel is unaniem ingestemd met een onderzoek.Een motie van wantrouwen zal in een volgende raadsvergadering opnieuw behandeld worden, omdat er evenveel raadsleden voor (oppositie) als tegen (coalitie) waren….Ook is de geheimhouding van een aantal brieven van het College niet bekrachtigd. U kunt de hele vergadering terugkijken via de Videotulen: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/c7eae1c1-78da-4e3f-bc5d-214b26111a9a Het tijdschrift Binnenlands Bestuur beschrijft helder de avond: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/raad-waalre-parkeert-bestuurscrisis.14299131.lynkx

Verder lezen

De raad van Waalre is aan zet

Vanavond 24 augustus 19.30 uur is het vervolg van de besloten raadsvergadering van 20 augustus 2020. Zie https://lnkd.in/gx_SV-TOp 20 augustus zou de gemeenteraad geïnformeerd zijn door de burgemeester en de wethouders van Waalre over het ontstaan van de bestuurscrisis. O.a. de reden voor het opzeggen van het vertrouwen van de wethouders in de burgemeester. Maar ook waarom geen van de verantwoordelijk bestuurders de gemeenteraad heeft geïnformeerd. De gemeenteraad van #Waalre is nu aan zet: vindt ze dit gebrek aan openbaarheid van bestuur en het negeren van de gemeenteraad (en dus de burgers) prima, of besluit ze anders? Volg de vergadering live via de

Verder lezen

Openbare raadsvergadering op 24 augustus 19.30 uur

Zojuist is bekend gemaakt dat de door de gemeenteraad aangevraagde extra openbare raadsvergadering plaats vindt op 24 augustus 19.30 uur. Zie bijgevoegd bericht uit De Schakel. De vergadering kan vanwege Covid-19 niet fysiek bijgewoond worden, maar wel digitaal. Kijk hiervoor op de website van de gemeente Waalre. https://www.weekbladdeschakel.nl/nieuws/algemeen/1000356/extra-raadsvergadering#

Verder lezen