Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Nooit te snel oordelen

‘Geborgde zetels in het waterschap zijn niet democratisch dus ze moeten weg’. Op 5 juni 2020 is het rapport verschenen van een in februari j.l. door de Tweede Kamer ingestelde adviescommissie om in een paar maanden tijd over het bestuur van het waterschap te oordelen. Advies: 3 van de 4 geborgde categorieën moeten maar weg. Alleen de categorie van de politieke partijen blijft over. Terwijl die al een ruime meerderheid heeft in het waterschapsbestuur en juist de belangenrepresentatie mede het draagvlak en succes bepaalt van het waterschap. Lees hier mijn eerste reactie op het advies.

Verder lezen

Het ‘nut’ van overbodige Moties

Met Moties kan de gemeenteraad een wens meegeven aan het College. Als bijvoorbeeld bij de behandeling van een onderwerp een wethouder onvoldoende aandacht heeft voor bepaalde groeperingen in de samenleving of niet bereid is na te denken over een bepaalde oplossing voor geconstateerde problemen etc. Dan kan de gemeenteraad via een Motie bij het College min of meer afdwingen om toch datgene te doen wat de gemeenteraad graag wil. Alleen onderbouwd kan het College dan besluiten de Motie niet uit te voeren. Als de gemeenteraad het niet eens is met de wijze van afhandeling kan ze in het uiterste geval

Verder lezen

Wat vindt u belangrijker of beter?

Drempels of bloembakken om de snelheid van auto’s in woonstraten te beperken? Aparte hemelwaterriolen aanleggen (doorlooptijd voor heel Waalre pakweg 40 jaar) of nu al zelf regenwater van het dak in de tuin opvangen? Een nieuw riool aanleggen terwijl de oude nog niet aan vervanging toe is of lokale zorgorganisaties, onze verenigingen, buurthuizen en ondernemers steunen? Meer groen in de buurten of meer verstening? Tijdelijke opvang van regenwater op straat of hele grote riolen aanleggen? Alles centraal regelen of buurtverenigingen meer zelf laten doen? Zeer stil asfalt of straatklinkers? Woningen splitsen voor gebruik van dezelfde stenen door meer mensen of

Verder lezen

Er is altijd een nieuw begin

Het is nog te vroeg om vast te stellen dat we het ergste achter de rug hebben, maar op basis van de RIVM cijfers lijkt het aantal ziektegevallen over zijn top heen te zijn. De lockdown is enigszins verlicht, maar een hervatting van het gewone leven van voor het coronavirus is nog niet in beeld. De vraag is gerechtvaardigd of het gewone leven van toen weer zo opgepakt kan worden. Behalve het persoonlijke leed dat het virus heeft veroorzaakt, zijn er ook afgeleide gevolgen voor de samenleving. In welke omvang en met welke consequenties is voor een groot deel nog

Verder lezen

Zelf een mondmasker maken

Hoewel het zeker geen 100% bescherming biedt, heeft Buurtzorg een instructie gemaakt voor haar medewerkers om zelf een mondmasker te maken. Dit dient vooral om te voorkomen dat de drager een ander besmet met het coronavirus. Een mondkapje is met een patroon gemaakt van stof die ook wasbaar is en eentje voor eenmalig gebruik van 3 stukken keukenpapier. Een belangrijk voordeel van een masker is dat je niet meer met je handen aan je gezicht kunt zitten (en dat doen we heel vaak, zoals Australische onderzoekers hebben geconstateerd): https://mondmaskers.educared.nl/ is de website van Buurtzorg met heel goede uitleg hoe je

Verder lezen

De kracht van buurtverenigingen

Hoe gaat het met u in deze tijd van Covid-19 ? Ik hoop dat er bij u in de buurt ook een actieve buurtvereniging is. Via Whatsapp en mail is bij mij in de straat iedereen opgeroepen na te gaan of oudere buurtgenoten wel allemaal geholpen worden met bijvoorbeeld boodschappen doen. Telefoonnummers zijn uitgewisseld en men let een beetje op elkaar. Het bestuur is zelfs systematisch langs alle huizen gegaan om te checken of er niemand vergeten is.Dat is de kracht van buurtverenigingen.Maar u kunt natuurlijk ook bij vele andere initiatieven terecht voor Coronahulp. Zie bijvoorbeeld de speciale pagina hierover

Verder lezen

Over het Coronavirus

Voor actuele informatie over het Coronavirus in Waalre, zie http:// www.waalre.nl Los van actuele info, is het belangrijk om na te gaan waarom dit virus zo een groot effect heeft. Lees bijvoorbeeld het volgende artikel dat het virus linkt aan onze leefwijze: Getiteld: Coronavirus: ‘Onze hoogmoed keert zich tegen ons’ https://www.knack.be/s/r/c/1571687 via @Knack

Verder lezen

Informatieavond over oa afkoppelen regenwater GAAT NIET DOOR

De raadsinformatieavond over afkoppelen #regenwater is vandaag afgelast vanwege het dringende advies van de RIVM. Gebruik de vrijgekomen tijd om bijvoorbeeld eens de website van http://rainproof.nl of http://huisjeboompjebeter.nl te bezoeken! Dinsdag 10 maart 2020 zou er een raadsinformatieavond   zijn waar (eindelijk) ook het onderwerp Afkoppelen van regenwater toegelicht wordt. Meer dan 2 jaar geleden is hierover een motie van ZW14 aangenomen. De traditionele oplossing, namelijk de aanleg van aparte regenwaterrioolbuizen kost heel veel geld. Terwijl er goede voorbeelden zijn in de regio voor goedkopere en mooiere alternatieven dan buizen in de grond. In grote delen van Waalre is het bijvoorbeeld

Verder lezen

Een ontluisterende afloop…

Verschillende keren herhaalde de fractie AWB in de gemeenteraad haar standpunt in de openbare raadsvergadering over de maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp: vervang de permanente afsluitingen door afsluitingen tijdens de spitsuren, en mede hierdoor paste ZW14 dus haar motie aan…. Ook dringt AWB aan op een openbare bijeenkomst over dit onderwerp. Mede hierdoor past ZW14 haar motie opnieuw aan. Dan volgt de schorsing… AWB wordt onder druk gezet van de coalitie en: AWB stemt tegen de motie….. Een weinig verheffende vertoning, niet echt democratisch. Bijgevoegd onze oorspronkelijke motie: Voor de letterlijke uitspraken van politici kunt u binnenkort de audioband afluisteren op

Verder lezen