Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

Sinds 1 september 2019 is er een subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater van kracht in Waalre. Het College wijst het gebied aan in de gemeente waar het van toepassing is. Op dit moment is dat alleen Waalre-West, waar ook een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd. (ZW14 hoopt echter dat op initiatief van bijvoorbeeld buurtverenigingen het mogelijk is om snel het gebied waar de subsidieregeling van kracht is uit te breiden.)

ZW14 was als toehoorder bij de bijeenkomst in Het Klooster op 2 oktober 2019. Er waren veel vragen over het afkoppelen. Helaas was er geen informatie over hoe je het gemakkelijkste regenwater kunt afkoppelen. Er was alleen een summier formulier beschikbaar waarop je kon aangeven:
– doorzagen van de je regenpijp aan de straatzijde en zelf het water in de tuin laten infiltreren, 50 Euro subsidie (Dit is iets wat u gemakkelijk zelf kunt doen, zie onderstaand onze info over Zelf regenwater afkoppelen.)
– aansluiten van de regenpijp van de straatzijde en ondergronds aansluiten op het nieuwe regenwaterriool, 20 Euro subsidie per m2 afgekoppeld dakvlak. (Dit is een tamelijk ingrijpende vorm van afkoppelen.)

Vreemd: de subsidieregeling noemt heel andere bedragen. Namelijk bij aansluiting op het regenwaterriool is dat 5 Euro per vierkante meter dakvlak. En bij het verwerken op eigen terrein is het 10 Euro per vierkante meter dakvlak. Uiteraard staat in de regeling dat het college kan afwijken, maar dit is wel een heel grote afwijking. Ook omdat er volgens het formulier alleen subsidie van afkoppelen van de straatzijde wordt verleend….

ZW14 zal hier vragen over gaan stellen aan het College.

Ondertussen wilt u natuurlijk al aan de slag. Laat u inspireren door onze informatiebrochure of kijk elders op deze website voor voorbeelden hoe andere gemeentes dat doen.

Of laat u inspireren door het boekje Water in de tuin. Vraag een gratis exemplaar aan via fractieZW14 @ gmail.com.