Waar is de brandput bij uw huis?

Weet u waar de brandput is om onverhoopte brand in uw huis te blussen?
Soms weet de brandweer dat zelf niet blijkt uit een bij de gemeenteraad ingekomen brief. De brandput die er was lag ook nog heel ver weg en uiteindelijk moest er van elders een speciale pompinstallatie komen.
Daarom heeft ZW14 de volgende  Artikel 39 vragen gesteld aan het College B&W:.

1. Is er een openbare overzichtskaart van alle brandputten in de gemeente Waalre? Zo ja, dan zouden wij die graag ontvangen. Zo nee, waarom niet ?

2. Kunt u aangeven wat de maximale afstand is tussen een te blussen object en de dichtstbijzijnde
brandput. Is daar een wettelijke norm voor en wordt daar aan voldaan.? 

3. Op welke wijze worden hulpdiensten geïnformeerd over de aanwezige brandputten in geval van een calamiteit (brand) . Hoeveel vertraging levert het op als juiste informatie hierover ontbreekt. ?
(zie ook vr. 4)

4. Welke alternatieve blusvoorzieningen zijn er als een brandput te ver weg is. 

5. Is er aanrijtijden schema van hulpdiensten uit omliggende gemeenten wanneer deze ter assistentie opgeroepen worden. 

6. Welke controle (wijze en instantie) vindt er plaats bij de aanleg van nieuwe wijken/ straten zoals Waalre Noord op de aanwezigheid van de noodzakelijke brandputten of andere blusvoorzieningen.

7. In hoeverre kan een brand in de (droge) bossen van Waalre geblust worden als daar onverhoopt brand uitbreekt en is er een evacuatieplan voor de huizen die in de bossen staan?