Richt uw brief altijd ‘Aan de gemeenteraad’

Als u de gemeenteraad wil informeren over een bepaalde situatie of uw mening wil geven, dan kunt u alle raadsleden afzonderlijk een mail sturen. De mailadressen staan hier: https://waalre.notubiz.nl/leden

U kunt ook een brief of mail sturen aan de griffier van de gemeenteraad: griffie@waalre.nl of Gemeenteraad Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre
MAAR zet bovenaan uw mail of brief altijd ‘Aan de gemeenteraad‘. Anders komt uw brief niet bij de Ingekomen stukken voor raadsleden.
Een keer per week wordt de lijst met Ingekomen stukken bijgewerkt. Raadsleden kunnen dan aangeven of zij het stuk willen agenderen voor een raadsvergadering. Als binnen 2 weken geen van de raadsleden dat gevraagd heeft, dan krijgt u als reactie (ongeveer) ‘… dat de gemeenteraad geen behoefte heeft aan behandeling in de raadsvergadering….’. Daarom is het aan te raden ook altijd uw volksvertegenwoordiger zelf persoonlijk te benaderen als u perse wil dat het onderwerp openbaar besproken gaat worden en uw inbreng/reactie meegenomen.

Recent bleek dat bij de vele brieven over de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp dat er vrij snel na ontvangst als terug gemeld werd aan de inzender ‘…dat de gemeenteraad het stuk niet in de raadsvergadering wilde behandelen….’. ZW14 heeft gevraagd hoe dit kon: het blijkt dat als een brief over een bepaald onderwerp is binnengekomen en geen van de raadsleden heeft het geagendeerd, dat dan ALLE volgende brieven over dit onderwerp, direct als reactie krijgen dat ze niet geagendeerd zijn door de gemeenteraad…. Een ongewenste situatie. Wordt vervolgd.

Over de verkeersmaatregelen Waalre Dorp zijn ook reacties bij de griffier binnengekomen, die NIET gericht waren ‘Aan de gemeenteraad’, maar mogelijk wel voor hen bedoeld. Door de griffie zijn deze per week verzameld in een Ingekomen stuk (geanonimiseerd)
10 december 2019: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/7adab814-4d75-435f-a676-551ab622464c
3 december 2019: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/1095a3ba-6114-42d7-b13b-b47e3519ef39https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/1095a3ba-6114-42d7-b13b-b47e3519ef39