Vragen nav substantieel aantal bezwaarschriften

Er zijn een groot aantal bezwaarschriften ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad van 27 oktober j.l. over de reconstructie van de Traverse Zuid. Daarnaast heeft ZW14 onderzocht hoe Valkenswaard omgaat met terugdringen van geluidsoverlast in bijvoorbeeld Dommelen, waar op sommige wegen zoals de Brouwerijdreef na aanleg van de Westparallel meer verkeer wordt verwacht. Lees hier onze vragen en bekijk de Collage van de openbare reacties van inwoners (zeker niet compleet!) op reconstructie van de Traverse.