Niets doen is geen optie

Al twee en een half jaar is de gemeenteraad bezig met de effecten van de energietransitie voor Waalre. Dat is haar verantwoordelijkheid. Een van de onderdelen zijn zoekgebieden voor grootschalige opwek van energie.

Oorspronkelijk zou de gemeenteraad al op 1 juni j.l. een besluit nemen over de zogenaamde concept RES MRE 1.0 Dat is een afkorting van Regionale Energie Strategie Metropool Regio Eindhoven,
Waar staan we nu – Energieregio MRE

Het document is nog steeds een concept versie 1.0, maar de inhoud is al diverse keren afgelopen 2,5 jaar aan de orde gekomen in de gemeenteraad. Er zijn ook zogenaamde Raads Informatie Brieven (zie
Raadsinformatiebrieven – Gemeente Waalre en gebruik op de betreffende pagina de zoektekst ‘energie’) door het college verstuurd aan de gemeenteraad. Een interessant verslag is die van het Energiespel van 11 december 2018 (ze de betreffende RIB), waarin verschillende scenario’s voor opwekken van energie worden doorgenomen. Ook zijn er in 2018 al Moties gesteund om zonnepanelen creatief te integreren in het landschap. Daarbij is bijvoorbeeld ook gekeken naar drijvende zonnepanelen (bijvoorbeeld op het Gat van Waalre). Zie
Uitvoering motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integreren – Raadsinformatiebrieven – Gemeente Waalre

Politieke partijen zullen verantwoordelijkheid moeten nemen. ZW14 heeft een aantal amendementen en moties voorbereid voor de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie op 22 juni, want Niets doen is geen optie, maar ZW14 heeft wel een aantal voorwaarden!

.