Unaniem besluit: max 30 km op deel Eindhovenseweg

Ook op 14 december j.l. heeft de gemeenteraad van Waalre een unaniem besluit genomen om het deel van de Eindhovenseweg tussen de Koningin Julianalaan en de Raadhuisstraat een GOW30 te maken. Dat staat voor ‘Gebieds Ontsluitings Weg met maximaal 30 km/uur’. Dat is een nieuwe categorie voor wegen, voortgekomen uit een motie in de Tweede Kamer. Omdat op het genoemde traject zowel winkels en woningen vlak langs de weg staan en veel mensen oversteken, maar er tegelijkertijd ca. 13.000 motervoertuigen per etmaal gebruik van maken, zijn er speciale inrichtingseisen. De wethouder gaat er graag mee aan de slag.

Dit besluit was onderdeel van herinrichting van Den Hof, zodat dat een aantrekkelijk gebied wordt om te vertoeven, spelen en natuurlijk te winkelen. Met veel groen, regenwateropvang, houten bankjes (!) etc. In overleg met de lokale ondernemers gaat het verder ingericht worden.

De stukken voor dit belangrijke besluit waarmee 5,2 miljoen Euro is gemoeid, staan op de website van de gemeente.
Raadsvergadering (besluitvormend) 14 december 2021 – Gemeente Waalre bij agendapunt 10.