Het zebrapad op de Bergstraat is klaar!

In maart deed de toenmalige wethouder Verkeer hierover een toezegging. Maar die was nergens in de stukken terug te vinden. ZW14 heeft daarom vragen hierover gesteld, waaruit bleek dat het zebrapad voor de zomer aangelegd zou worden. Dat is nu dus gebeurd. Veel veiliger voor voetgangers!