Motie voor sneller en meer sociale woningbouw

Samen met AWB dient ZW14 vanavond (20 sept 22) een zogeheten ‘Motie Vreemd aan de orde van de dag’ in:

Er veel mensen wachten op een sociale huur- of koopwoning.
Bij particuliere initiatieven de systematiek van toewijzing van sociale huur- of koopwoningen tot op heden niet in  afspraken met ontwikkelaars is vastgelegd
Überhaupt niet controleerbaar is of woningen nog beschikbaar zijn voor sociale huur – een van de mogelijkheden is om kaders hierover vast te leggen voor afspraken in de anterieure overeenkomst.

Verzoekt het college:
Alle mogelijkheden te onderzoeken om tot een versnelling van sociale woningbouw te komen en zeker te stellen dat deze gebouwd wordt en beschikbaar blijft voor de betreffende doelgroep inclusief de mogelijkheden voor controle op naleving. Waar relevant mogelijkheden voor versnelling direct toe te passen.

Volg de vergadering of bekijk deze achteraf via:
Raadsvergadering (besluitvormend) 20 september 2022 – Gemeente Waalre

Zie ook onze Artikel 39 vragen over dit onderwerp:
Kaders voor anterieure overeenkomst met particulier ontwikkelaars sociale woningbouw – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre