BEGROTING WAALRE 2023: BETREK INWONERS

Op de omvangrijke programmabegroting van 167 pagina´s zouden de fracties van de gemeenteraad in een korte tijd een visie moeten geven in de vorm van deze bijdrage in de Schakel. Overleg vooraf met mensen en organisaties is nauwelijks mogelijk.

GEEN WOORDEN MAAR DADEN
ZW14 schrijft daarom nu geen inhoudelijke reactie.  Wel hebben we extra exemplaren van de begroting geprint. Belangstellende inwoners die het (terecht) vervelend vinden om het omvangrijke document digitaal te lezen, kunnen een exemplaar bij ons lenen. (Mail naar fractieZW14 @ gmail.com.)
De wens voor ‘inwonersparticipatie’ klinkt mooi, maar moet wel vorm krijgen. Zeker bij dit eerste grote stuk waarin de nieuwe wethouders schrijven hoe ze het breed gedragen Raadsprogramma vorm en inhoud geven met ‘beleidsverbeteringen’. Waarom niet meteen “in dialoog” met onze inwoners samenwerken?

CONTROLEER FRACTIES !
Op 18 oktober is de openbare Oordeelsvormende bijeenkomst van de gemeenteraad. Dan kunt u inspreken en stellen fracties politieke vragen aan de wethouders. U hoort dan nog niet wat partijen willen. Want pas op 8 november 12.00 uur is de deadline om moties en amendementen in te dienen. Diezelfde avond (!) moet het college  in de raadsvergadering reageren op de ingediende moties en amendementen, terwijl de consequenties nauwelijks bekend zijn. Dán pas weten inwoners wat fracties echt willen. Op 10 november neemt de gemeenteraad al een definitief besluit.

ZORGVULDIGE BESLUITVORMING NODIG
ZW14 vindt 2 dagen veel te kort tussen het openbaar maken van aanpassingen  en het besluit. Alleen als er voldoende tijd is om te controleren of uitspraken van fracties correct zijn én er tijd is om de gevolgen voor de begroting te beoordelen, zal ZW14 steun overwegen. Alleen dan is een goede politieke afweging in het algemeen belang mogelijk.

WAT DOET ZW14
Nog voor  18 oktober willen we zelf onze ideeën delen met de gemeenteraad en het college en deze openbaar maken (www.ZW14.nl en facebook). Zodat we op 18 oktober ook dáárover  van gedachten kunnen wisselen met raadsleden, het college, maar juist ook daarna met inwoners.  Ruim voordat er besluiten genomen moeten worden.

WONEN, ENERGIE EN OPENBARE RUIMTE
Qua inhoud focussen we ons op versnelling van de woningbouw, een structurele aanpak van energie-armoede en toegankelijkheid van de openbare ruimte (o.a. veilige stoepen). Onze kiezers dragen wellicht nog andere onderwerpen aan.