Geen aansluiting Dommelen Noord.

De nieuwe Westparallel is een onmisbare schakel geworden in de afwikkeling van het verkeer in onze regio. Onbegrijpelijk is het dat er bij de aanleg  niet meteen een op- en afrit bij  Dommelen-Noord is gerealiseerd.  Zo zou de Westparallel een nog positiever effect hebben gehad op het leefklimaat in onze dorpen. Geen aanleg was een bewuste keuze van de voormalige bestuurders van Valkenswaard, zo’n pakweg 10 jaar geleden. En dit terwijl er voldoende geld beschikbaar was om die aansluiting te realiseren.  Onbegrijpelijk omdat toen al duidelijk was dat de nieuwe weg dan veel aantrekkelijker zou zijn voor inwoners uit het noorden en oosten van Valkenswaard. Nu moeten zij ver omrijden om de Westparallel te kunnen gebruiken.

Bewoners die klagen over de verkeersbelemmeringen in Waalre, zouden daarom hun beklag moeten doen bij de bestuurders van hun dorp en hen om opheldering vragen. Daarnaast zou men er naar moeten streven alsnog een aansluiting te realiseren.

Bekend is dat in Valkenswaard de wens leeft om de capaciteit van de doorgaande wegen in Aalst en Waalre te vergroten. (Lees onze vragen hierover uit 2021.) Gezien de bewuste keuze van de Valkenswaardse politiek indertijd, vindt ZW14 dat Waalre vast moet houden aan het afgesproken maximaal aantal voertuigen over zowel de Eindhovenseweg door Aalst als over de Traverse door Waalre-dorp. Ook het verbod voor doorgaand vrachtverkeer in Waalre had al lang ingevoerd moeten worden, zoals geruime tijd geleden door de raad van Waalre is besloten.
Bewoners langs de doorgaande wegen en sluiproutes in Waalre hebben lang genoeg in de herrie en stank gezeten van het vele doorgaande (vracht)verkeer. Zij ondervinden zelfs nu nog overlast van automobilisten die geen enkele rekening houden met de ter plekke geldende maximum snelheid.