Afvalstoffenheffing voor leegstaande woningen?

Motie ‘onderzoek  toepassen van afvalstoffenheffing voor leegstaande woningen’
Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat in de gemeente Waalre gemiddeld  264 woningen leegstaan, waarvan 65 woningen langer dan 6 maanden.
Voor deze woningen krijgt de gemeente geen geld uit het gemeentefonds (omdat er geen inwoners ingeschreven staan op deze adressen). Voor deze huizen wordt wel OZB en rioolheffing betaald, maar de huidige verordening staat het heffen van afvalstoffenheffing niet toe. Ondanks leegstand wordt -vanwege verbouwing of gebruik van de afvalbak door anderen- toch gebruik gemaakt van de dienst ‘inzamelen huisvuil’ en andere algemene diensten uit het pakket en dus kosten gemaakt.
De kern van de motie zou kunnen zijn:
Onderzoek de mogelijkheden voor aanpassen van de verordening, zodat leegstaande woningen ook  de afvalstoffenheffing betalen’.