Een mooi resultaat

Van de hele raad! In goed overleg, hard op de inhoud, maar zacht op de persoon, is op 10 november de begroting voor de gemeente Waalre aangenomen.
Met daarbij brede steun voor het amendement dat PvdA, AWB en ZW14 hadden voorbereid: afschalen of afschaffen van het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Ook zijn onze moties toepassing van het ‘Op Rozen’ model en verbeteren toegankelijkheid van fietspaden voor mindervaliden. Andere moties die ZW14 gesteund heeft cq. mede ingediend n.a.v. het debat zijn, het opstellen van een evenementenvisie, maatwerk voor gedupeerden van de hoge energieprijzen en onderzoek naar mogelijke verruiming van de inkomensnorm bij het minimabeleid.

Lees hier onze algemene beschouwing over de begroting en de door ons (mede) ingediende amendementen en moties.