Participatie bij Waalre-Noord fase 3 …

Dinsdag 10 januari a.s. worden de ‘kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3’ besproken in de Oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. Dit gaat om het gebied ten noorden van de Heuvelstraat en ten westen van de Onze Lieve Vrouwendijk. Daar komt een geheel nieuwe woonwijk.

Kaartje uit het document ‘Waalre-noord fase 3 kaders ontwikkeling’.
Het zalmkleurige gebied was indertijd al benoemd voor toekomstige woningbouw en is rond het gat van Waalre deels al gerealiseerd.
Paars betreft het huidige en uit te breiden bedrijventerrein.

De geel en rood gearceerde gebieden gaan mogelijk toegevoegd worden aan de nieuwe woonwijk.
Dus uitbreiding van de nieuwe woonwijk naar het Dommeldal in westelijke en noordelijke richting.

Door de enorme groei van ASML, moet Waalre veel meer huizen bouwen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, meer inbreiding, meer hoogbouw, verdichting, uitbreiding van bebouwing in het buitengebied etc. Voor Waalre-Noord fase 3 betekent dit mogelijk uitbreiding van de nieuwbouwwijk naar het westen en noorden toe.

Na vaststelling van de voorwaarden/wensen ofwel ‘’kaders’’  komen bij het huidige voorstel, inwoners en belanghebbenden pas aan bod bij het bestemmingsplan. Het is onduidelijk of er überhaupt bij het bestemmingsplan nog relevante invloed is uit te oefenen op de keuzes. Dat vindt ZW14 veel te laat en veel te mager. Er is nauwelijks sprake van betrekken van inwoners bij de plannen.

Inspreken/uw mening laten horen
ZW14 adviseert u met spoed de stukken op te zoeken en indien u onze mening deelt om dinsdag 10 januari a.s. uw mening te geven in de Oordeelsvormende vergadering door u als inspreker aan te melden. Daarvoor dient u zich uiterlijk maandag 9 januari voor 17 uur aan te melden bij de griffie: griffie@waalre.nl of te bellen naar 040-2282500 en te vragen naar de griffier.

U kunt de stukken vinden op de website van de gemeente:
Oordeelsvormende bijeenkomst 10 januari 2023 – Gemeente Waalre Het gaat om agendapunt 5.

De gemeenteraad neemt op 24 januari een besluit over de kaders. Tot die datum kunt u ook politieke partijen rechtstreeks benaderen. Contactgegevens staan ook op de Overzichtspagina van de gemeenteraad.