Samen Waalre klimaatrobuust maken

Wederom een mooi resultaat: de gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het Programma Water, Riolering en Klimaat. Er komt veel meer aandacht voor ‘bovengrondse maatregelen’. Die zijn qua uitvoering veel goedkoper en mooier -denk aan meer groen en waterberging in wadi’s, dan aanleg van dure regenwaterriolen, Daarnaast gaat Waalre inwoners stimuleren om zelf hemelwater af te koppelen en waterberging op eigen perceel te creëren. Inwoners kunnen hier subsidie voor aanvragen. Bij de Agnus Dei-kerk in Aalst kunt u een aantal voorbeelden zien van verschillende manieren -de goedkoopste is een paar tientjes- van afkoppelen. Binnenkort komen er bordjes bij te staan met uitleg.