Aandacht vragen

Gisteravond 28 februari was er voor het eerst in 3 weken weer een raadsvergadering. ZW14 had als enige vragen ingediend. Wat is het nut daarvan? Het is een controle op uitvoering van afspraken die gemaakt zijn. Of informatie krijgen over nieuwe ontwikkelingen. Afhankelijk van het antwoord kan de fractie cq. gemeenteraad actie ondernemen. Waarover gingen onze vragen?
– de verkeersoverlast in de Wilhelminalaan. (
Afspraken over Koningin Wilhelminalaan – Ingekomen stukken – Gemeente Waalre ) Mede naar aanleiding van onze vragen heeft de wethouder nu een afspraak gemaakt met bewoners uit de betreffende straat
– het hertenkamp De Warande. Er zijn daar heel veel bomen gekapt en we wilden weten of er plannen zijn voor iets anders. Ook vroegen we aandacht voor het verbod op het fokken van damherten van minister Adama. Dat zou het einde betekenen van het hertenkamp.
– het uitgebreide onderzoek ‘ter voorbereiding’ van het vrachtwagenverbod. (
Uitvoering raadsprogramma weren doorgaand vrachtverkeer Waalre-dorp – Raadsinformatiebrieven – Gemeente Waalre ) Volgens de wethouder zou dat nodig zijn om juridisch weerwoord te kunnen bieden. Wij hebben de wethouder gewezen op haar toezegging te zorgen dat er nog voor de zomer (van 2023!) een vrachtwagenverbod komt.
Luister de beantwoording van de vragen na:
Raadsvergadering (besluitvormend) 28 februari 2023 – Gemeente Waalre