Nieuwe brede school en armoedebeleid

Op dinsdag 18 april 2023 staan er twee grote onderwerpen ter besluitvorming op de agenda:
Raadsvergadering (besluitvormend) 18 april 2023 – Gemeente Waalre Wat betreft de nieuwe brede school zal er geen debat plaats vinden: het proces dat geleid heeft tot het voorstel heeft geleid tot grote tevredenheid van de deelnemers. Insprekers in de Oordeelsvormende vergadering van 4 april lieten dat duidelijk blijken.Wat betreft het armoedebeleid, nu geldzorgenbeleid genoemd was er minder tevredenheid. ZW14 heeft een Motie voorbereid om ook schuldsanering toe te voegen aan de mogelijke maatregelen:

In de Oordeelsvormende vergadering direct erna, wordt besproken hoe om te gaan met de Hulp bij het huishouden. Oordeelsvormende bijeenkomst 18 april 2023 – Gemeente Waalre . ZW14 heeft de nodige vragen bij dit voorstel: