Creatief denken over keuzes

Samen met D66 heeft ZW14 een motie opgesteld die unaniem is aangenomen op 4 juli j.l. Hiermee willen we afwegingen en mogelijke keuzes en alternatieven bij grote besluiten inzichtelijk maken. In de motie staat een voorbeeld op A4 formaat, dat kan dienen om het denken en discussieren erover te stimuleren.
Aanleiding is dat in het Raadsprogramma expliciet bij ‘Financiën’ de wenselijkheid is aangegeven dat ‘Keuzes en slimme besparingen in samenspraak met onze inwoners, maatschappelijk organisaties en ondernemers, staan voorop bij de uitvoering van bestaand en nieuw beleid. Het verhogen van de lokale lasten zullen terughoudend worden ingezet.’
Tevens: ‘We onderzoeken welke uitgaven en mogelijkheden voor nieuw beleid er zijn zonder de lasten te verhogen. We doen dit door creatief na te denken.’ Voor een goede afweging van uitgaven cq. besparingen cq. verbeteringen het gewenst is dat de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzicht hebben in de samenhang en het effect van keuzes (maatregelen) op de doelen uit het Raadsprogramma.