Forse overschrijding budget jeugdhulp

Uit de Raads Informatie Brief (RIB) ‘Monitor Sociaal Domein Q1 en Q2‘ blijkt dat er 2.540.00 Euro was begroot voor 2023, maar met extrapolatie van de huidige uitgaven het totaal benodigd budget 3,1 miljoen Euro wordt.
De fractie ZW14 heeft gevraagd deze RIB te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering:

Wij willen graag bespreken wat we als gemeente en gemeenteraad kunnen doen om meer grip te krijgen op de uitgaven.Daarnaast willen we weten wat er aan preventie gedaan wordt, door bijvoorbeeld vroegsignalering om -ook in het belang van de jeugdigen zelf- hoog complexe jeugdhulp te voorkomen.