Weet u wie uw ambassadeur is bij de Traverse Noord?

Weet u wie uw ambassadeur is in de Denktank die voor u meedenkt in de ontwerpfase van de https://duurzaamdoorwaalre.nl/nieuws/2023/04/19/meedenken-in-de-ontwerpfase… van de TraverseNoord en Heikantstraat Waalre?
Heeft u tussentijdse verslagen gezien van de bijeenkomsten van de Denktank DuurzaamdoorWaalre? En heeft u de presentaties kunnen vinden?
Weet u dat volgens de Kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven Waalre ‘… Zonder transparantie is er geen vertrouwen …’ en dat ‘…Communicatie die duidelijk, transparant en die continu tijdens het proces plaatsvindt, is het belangrijkste punt.”

Gezien mijn controlerende taak als raadslid wil ik als waarnemer/toehoorder bij bijvoorbeeld de Denktank over de TraverseNoord en Heikantstraat aanwezig zijn, maar dat wordt mij niet toegestaan….

In het Concept Manifest samenwerking Waalre is (in 2020) een wijziging door het College aangebracht, waardoor het College B&W daarover beslist (of raadsleden als toehoorder aanwezig mogen zijn)…. Maar de gemeenteraad is het hoogste orgaan.