Steun voor verbod doorgaand vrachtverkeer

De gemeenteraad steunt unaniem de maatregel om via bebording het doorgaand vrachtverkeer in Waalre-Dorp te verbieden. De vragen van ZW14 waren al eerder beantwoord, zie Vrachtverkeer – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre.Het verschil in reistijd vanaf Aalst via de N2/A2 naar Valkenswaard zou 14 minuten zijn en via Waalre-Dorp 15 minuten, maar die laatste route is veel korter. Een deel van de grote hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer dat nu nog over de Eindhovenseweg gaat, zal na de fysieke hoogtebeperking daar via Waalre-Dorp rijden. Samen met de levensgevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers op de Traverse-Zuid zorgde dat ervoor dat de gemeenteraad unaniem  achter het weren van doorgaand vrachtverkeer stond via bebording. (Verbodsbord voor doorgaand vrachtverkeer).
Samen met goede handhaving. Dit zou de goedkoopste en snelste oplossing zijn. Mocht dit niet voldoen dan zou na een aantal jaren naar een andere oplossing gekeken moeten worden. Inwoners van de Wollenbergstraat stelden ook vragen en waren blij met de unanieme steun.
Saillant detail: de nu gekozen oplossing (bebording) zou oorspronkelijk niet meegenomen worden in het onderzoek. Op aandringen van de raad is dat wel gebeurd.
ZW14 is uiteraard tevreden met de brede steun en houdt een vinger aan de pols opdat er daadwerkelijk snelle uitvoering van deze maatregel plaatsvindt. Er moet een einde komen aan de levensgevaarlijke situaties en de verkeersoverlast door doorgaand vrachtverkeer. De eerste handhavingsactie zou om 5 uur ’s morgens moeten zijn. Inwoners gaven aan dat elke morgen rond dat tijdstip een vrachtwagen over de Traverse dendert.