Raad pakt haar rol terug bij de Heikantstraat

Bij grote reconstructies van wegen dient de gemeenteraad de kaders vast te stellen. Bijvoorbeeld of doorstroming het belangrijkste is, of vrachtwagens elkaar met 60 km per uur moeten kunnen passen en of er nog rekening gehouden moet worden met bestaande landschappelijke elementen. Zo heeft de gemeenteraad in het verleden besloten om de bomen op de Koningin Julianalaan te behouden en ging ze niet accoord met voorstellen waarin die gekapt werden.
Gisteravond heeft de gemeenteraad besloten dat ze voor de Heikantstraat expliciet de kaders wil vaststellen voordat voorbereidende activiteiten voor reconstructie van de Heikantstraat verder gaan.
In april j.l. was de gemeenteraad geinformeerd dat deze straat aangepakt zou worden, maar het bleek dat het veel meer betrof dan ‘beheer’: het profiel van de weg zou totaal veranderen. Zeker in het licht van de recente unanieme steun voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer, is de vraag of de kaders die het college tot nu toe gehanteerd heeft, wel politiek draagvlak hebben.
ZW14 is erg blij met de brede steun voor haar amendement en deze pas op de plaats..