Vragen over ‘volwaardige recreatiepoort’ in Aalst

In de Raadsinformatiebrief van 30 november (zie Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2024-2025 – Raadsinformatiebrieven – Gemeente Waalre) staat informatie over uitbreiding tot een volwaardig recreatiepoort van de Hut van Mie Pils en dus nog meer verkeer op de Hutdijk. ZW14 stelt daarom hierover vragen aan het College in de raadsvergadering van 12 december a.s.
Op 9 januari 2024 bespreekt de gemeenteraad de aanpak van de Hutdijk cq. verlengde Sophiastraat. ZW14 is tegen een verlengde Sophiastraat en voor eenvoudige maatregelen op de Hutdijk om de snelheid en stofoverlast te beperken. Meer verkeer is ongewenst en dus ook uitbreiding van de voorzieningen bij de Hut van Mie Pils zelf. Wij hopen dat meer fracties dat geluid op 9 januari laten horen. Het is ongewenst dat er nu al vooruitlopend op de besluitvorming in de gemeenteraad geld uitgegeven wordt aan onderzoek naar extra parkeerplaatsen bij de Hut.