Het acute probleem van opvang asielzoekers

De gemeenteraad heeft op 12 december zich uitgesproken voor steun aan het college om mee te helpen aan het oplossen van het grote urgente probleem in de opvang van asielzoekers. De wethouder heeft toegezegd in januari dit samen met de gemeenteraad te bespreken. ZW14 hoopt dat er dan ook gekeken wordt naar de kansen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Veghel dit aanpakt. Daarbij worden vanaf dag 1 asielzoekers en statushouders gelijk behandeld als nieuwkomers in de gemeente. Samen met het bedrijfsleven en MKB wordt gekeken waar ze via een baan zelf inkomen kunnen verwerven en integreren in de samenleving. Door extra snel -tijdelijke- flexwoningen te bouwen profiteren ook andere woningszoekenden in Veghel mee van deze kans.
Vluchtelingen worden verspreid over kleinere opvanglocaties in Meierijstad – Omroep Brabant