Veel in actie geweest

Iedereen natuurlijk nog de beste wensen voor 2024!
ZW14 is afgelopen weken veel in actie geweest:
We hebben vragen gesteld over de Reconstructie van de Traverse Noord en de Heikantstraat. Omdat de voorbereidingen voor de Heikantstraat nog steeds doorgaan, ondanks ons amendement dat de gemeenteraad eerst zelf de kaders daarvoor wil vaststellen.

Ook vragen we ons af waar de verkeersbesluiten zijn over het verbod voor doorgaand vrachtverkeer. Dat zou immers eind 2023 ingevoerd worden.

En wat moet er gebeuren met de Hutdijk? Op 23 januari neemt de gemeenteraad hier een besluit over. ZW14 heeft in samenwerking met D66 en GL een amendement opgesteld om zo snel mogelijk de maximale toegestane snelheid terug te brengen naar 30 km/uur. Ook steunen we amendementen voor aanleg wandelpad vanaf Sophiastraat naar de Hut. Wordt vervolgd!