30 km op de Hutdijk!

Na een stevig debat is het amendement aangepast en unaniem aangenomen door de gemeenteraad!
Een motie voor realisatie van een wandelroute van de parkeerplaats bij de Brede School in Ekenrooi had brede steun.
Bijgevoegde link toont de stukken van de raadsvergadering en de amendementen en moties.
Raadsvergadering (besluitvormend) 23 januari 2024 – Gemeente Waalre