Tegen de voorgestelde reconstructie Heikantstraat

Op 27 februari 2024 besluit de gemeenteraad Waalre of ze wel of niet instemt met de gehanteerde kaders voor de reconstructie van de Heikantstraat.
ZW14 zal tegentemmen omdat ‘Het voorliggende voorstel is volledig gebaseerd op faciliteren van vrachtwagens en autoverkeer en toepassing van CROW richtlijnen en mist daardoor kansen om hun snelheid al buiten het dorp omlaag te brengen, terwijl het belang van onze inwoners en behoud van de karakteristieke monumentale  bomen net buiten het dorp niet zijn meegenomen.’

Samen met de PvdA en AWB wordt een motie ingediend om de kaders te verbeteren. O.a. dat niet standaard alle richtlijnen van de CROW (een landelijke organisatie over inrichting van wegen, waardoor alle wegen er hetzelfde uitzien) worden toegepast, maar maatwerk. Ofwel gekeken wordt naar wat met behoud van karakteristieke lokale kenmmerken mogelijk is in combinatie met de lokale verkeersproblemen.

In Waalre is het probleem dat jarenlang doorgaand verkeer gefaciliteerd is. DAT MOET STOPPEN.

Bijgevoegde brief is naar alle raadsleden gestuurd. https://zw14.nl/faciliteren-doorgaand-verkeer-ongewenst/