Resultaat: bomen weg

De Heikantstraat wordt een ‘mooie’ 60 km weg, waar vrachtwagens elkaar met 60 km/uur kunnen passeren. Het fietspad komt dichter langs de rijbaan te liggen, zonder heggen ertussen ‘want die zijn te duur’. Door samenwerking van PvdA, AWB en ZW14 heeft de wethouder wel toezeggingen gedaan over een groene entree van Waalre. Ook wordt onderzocht of de 30 km zone eerder kan beginnen, zodat auto’s niet meer het dorp binnen denderen. Helaas blijft men vasthouden aan de landelijke richtlijnen voor de inrichting van wegen. De monumentale bomen bij de entree van Waalre-Dorp zullen zeer waarschijnlijk sneuvelen door het star vasthouden aan die regels.  ‘Groen hoeft niet perse een boom te zijn.’ ZW14 heeft daarom tegen het ontwerp gestemd. Een meerderheid stemde voor. Uit het definitieve ontwerp moet blijken of de wethouder toch nog enigszins naar de gemeenteraad heeft geluisterd.