Stresstest verkeerstromen bij een calamiteit

Is Waalre voorbereid op verkeersstromen die regionaal ontstaan bij een calamiteit, zoals bijvoorbeeld woensdag 13 maart?
– Ligt er een plan met regulering van de verkeersstromen klaar voor dergelijke noodsituaties?
– Als een dergelijk plan bestaat: Is dat gevolgd en zo nee, waarom niet?
– Gezien de grote hoeveelheid stilstaand verkeer in met name Waalre-Dorp: zijn er lokale (evacuatie)plannen om bijvoorbeeld met verkeersregelaars de doorstroming rustig maar gestaag te laten verlopen en bijvoorbeeld ook de verkeerslichten bij de uitgang van ons dorp naar het zuiden te overrulen (of juist andersom)?
– Wanneer en door welke partijen wordt deze calamiteit van 13 maart en m.n. de afhandeling van verkeersstromen geëvalueerd?
– Is u bekend hoeveel mensen lokaal de NL-Alert hebben ontvangen en zich dus bewust waren van de gevaarlijke situatie? Dit i.v.m. het verdwijnen van het luchtalarm?
Luister naar het antwoord van de burgemeester bij agendapunt 3:
Vergadering Raadsvergadering 19-03-2024 Gemeente Waalre (raadsinformatie.nl)