Onderzoek mantel(zorg)woningen

Er is een groot tekort aan woningen in Waalre. Daarom worden er verschillende nieuwe wijken ontwikkeld die helaas ten koste gaan van ons mooie buitengebied. En dat is nog steeds niet genoeg en kan jaren duren. Al verschillende keren heeft ZW14 gewezen op regelingen bij andere gemeenten om het inwoners gemakkelijker te maken om woningen te splitsen, mantelzorgwoningen te bouwen. Sommige gemeenten staan zelfs toe om zonder dat er nu mantelzorg nodig is al een mantelzorgwoning te bouwen. In Bergeijk mag je ook een tijdelijke woning plaatsen om tegemoet te komen aan de vraag naar kleine woningen.

ZW14 heeft een Quick Scan gedaan van de informatie op de website van Waalre en regelingen bij andere gemeenten. Naar aanleiding hiervan heeft ze zogeheten Artikel 39 vragen gesteld. Ook doet ze een oproep aan inwoners van Waalre om hun ervaringen met de vergunningverlening rond mantelzorgwoning of woningsplitsing met ZW14 te delen. Met als doel een onderbouwde inbreng in de vergadering van 14 mei a.s. over de Woon-zorg visie. Lees hier onze vragen en Quick Scan.

Wat zijn uw ervaringen met mantelzorgwoningen in Waalre? Is de info op de www.waalre.nl gemakkelijk te vinden en duidelijk? Heeft u hulp gekregen van de gemeente? Hoe lang duurde het voor u een vergunning had? Of is het niet gelukt? Hoeveel kostte het? etc. Mail uw ervaringen naar fractieZW14@gmail. Wij zullen dat geanonimiseerd gebruiken om de gemeenteraad te overtuigen het gebruik van mantelzorgwoningen, maar ook woningsplitsing en ‘mantelwoningen’ aantrekkelijker te maken. Nan Zevenhek, fractievoorzitter ZW14