Daarom geen tweede Oost-Westverbinding

Uit het Verkeersplan uit 2006 (!) dat op verzoek van de toenmalige raad is opgesteld, blijkt dat een verbinding tussen de Burg. Mollaan en de OLV Dijk leidt tot een toename van het verkeer op de Traverse naar 20.000 stuks per etmaal. Alleen als deze gecombineerd wordt met een westelijke randweg zal er geen overlast ontstaan. Dat zou dus een enorm beslag leggen op het buitengebied, nog afgezien van de kosten. Aangezien er geen draagvlak was voor een westelijke randweg en toename van doorgaand verkeer in Waalre-Dorp ongewenst, wil de meerderheid van de fracties geen tweede Oost-Westverbinding. Voor calamiteiten zijn er alternatieve routes voor de brandweer, politie en ambulance.

Omdat de Westparallel inmiddels is gerealiseerd kan Waalre maatregelen nemen om haar wegen minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. Ofwel de reistijd vergroten door lagere snelheden af te dwingen. Vraag bij fractieZW14@gmail.com het volledige rapport op, dan kan het via WeTransfer verzonden worden.